Thursday, September 9

NY

ima newyork desu.
56 3rd ave.
space 46.

imakara pennsylvenia hotel ni
idou shimasu.
wa-.

NY to iedo tokyo to kawaranai kanji
sumiyasusoudesu.
tada, jiyunomegamiha odaibano yori ookikattana.